Tijdens de winter van 2018-2019 is het gebouw weer gerenoveerd.

Met name het woonhuis gedeelte heeft een grondige verbouwing gekend. De lekkages is het dak zijn gedicht, de kapotte leidingen vervangen, de verwarming vernieuwd.

Inmiddels is het woonhuis weer verhuurd en bewoond.

 

De verbouwing van het woonhuis bij de bunker is in volle gang. Binnenkort zal de woning in de verhuur komen.

Daarmee zijn we er nog niet. Als werkgroep vinden we dat dit belangrijke monumentale gebouw zichtbaar moet zijn voor iedereen.

Hiertoe nemen we het initiatief om in samenwerking met alle partijen tot oplossingen te komen om de bunker blijvend aan de buitenkant toegankelijk te maken, en het verhaal van de bunker blijvend te vertellen. Daartoe hebben we een memo opgesteld met een behoorlijk aantal ideeën en denkrichtingen.

Hierover zijn we in gesprek met verschillende partijen. We hopen de komende maanden met resultaten te kunnen komen.

Mochten er nog andere ideeën en denkrichtingen zijn dan horen we die natuurlijk graag. Het memo kan hier worden gedownload.