De bouw van de kunstbunker in Paasloo was het sluitstuk van een groot aantal schuilkerder bouwwerken welke in de loop van de 2e helft van 1939 tot en met 1943 zijn genomen ter bescherming van de Nationale kunstschatten.

 

 

Lees ook bijgevoegd artikel: Monumenten en oorlogstijd