Deze bunker is in 1942 in opdracht van de Staat der Nederlanden als rijksbergplaats voor kunstschatten gebouwd in de bossen bij Paasloo ( Basse ).

Het is een bovengronds kunstbewaarplaats geschikt voor 3000 kunstschatten welke tijdens de 2e wereldoorlog in opdracht van de Nederlandse regering, met instemming van de duitse bezetter is gebouwd. 

Dit maakt de bunker uniek: 

  • Omdat het hier in tegenstelling tot de andere rijksbergplaatsen om een bovengrondse bewaarplaats ging.
  • Dit vergt een uitzonderlijk zware constructie voor het gebouw dat werd opgetrokken uit 7000 m3 beton en 750.000 kg wapeningsstaal.
  • Omdat het door de Nederlandse Regering midden in de oorlog is gebouwd ondanks dat er grote schaarste was aan bouwmaterialen  ( staal ) en met “goedkeuring”van de Duitsers.
  • Omdat de bunker nu nog steeds in gebruik is als kunstbewaarplaats voor oa museum de Fundatie.

Op 15 september 1942 was het gebouw zover gereed dat de eerste schilderijen worden overgebracht. De kosten van de bouw liepen op van ƒ 300.000 tot ƒ 580.000.In een later stadium werd op voorstel van opzichter P.A. Rueck besloten bij de bunker een vijver als waterreservoir te laten graven. Volgens de auteurs van De Rijksbouwmeesters was het echte doel van dat plan om hiermee de arbeiders langer aan dit project te binden en de Arbeitseinsatz in Duitsland te ontwijken.

Op 25 maart 1943 werd een nieuwe bouwtekening ingediend met een vijver.Tijdens de oorlog en daarna nog tot 1947 werden kunstwerken van bijzondere waarde in de bunker bewaard. Tot 1989 diende het gebouw als tijdelijke opslag van kunstwerken. Het Ministerie van Financiën droeg het pand in 1991 over aan de Dienst der Domeinen, die het in 1993 aan de Provincie Overijssel verkocht.

Image

Na verschillende herbestemmingsplannen is het gebouw in 1994 met zorg gerestaureerd en het wordt sinds 1996 gebruikt als kunstbewaarplaats door de Hannema-de Stuers Fundatie, het Fries Museum en het Drents Museum.

Het gebouw is in het kader van het Monumenten-Selectie Project aangewezen als beschermd monument.